WARGA SARI

Bagian I: Byakawone mangkin katur Pemangkune ngastawayang Panampatan penyade mangku Pengiring pada mesaksi Panglancangane sutri malih Sami pade ngagem dupa Pengaceoe sampun Sabda rahayu dulurin Bagian II: Paklemigiane katur Nunas wara nugrahane Ring ida sang hyang...

read more

PUPUH TERONG

Bagian I: Duh ya igagar mayang Turun ida ring natar bali Mairingan rejang legong Legonge di singa sekar Marga bhatara manglanglang Manglanglang canang harum Harum-harum mrik sumirat Aturan anak para suci Krama dehane di lemah Ngaturang canang piodal Nedeng purnama...

read more

PUPUH ADRI

Bagian I: Ksantabe hatur pikulun Prasangga pamujane Ring ratu hyang bhatari Canang sari kukus harum Maka larapan hatur Saha jnana nirmala Satya bhakti ring hyang agung Maka catraning jagat Huriping tri bhuwana Bagian II: Sangkan ring drada manuhun Sredha panugrahane...

read more

WARGA SARI

Bagian I: Pemargin ida sang ayu Jenar ika lampahe Pemargine mangkab halus Dinulurin bayu mulir Kumedap kadi pering langit Ngelompah pretami ratna Galang endih murub Kasunarin ratih Bagian II: Rawuh ida hyang di luhur Kawula nunas icane Ngaturin bhatara tedun Napak...

read more

PUPUH ADRI

Bagian I: Nahan karana sang hulun Manarpana puja Rising murtining welas asih Maka sadana malaku Mangguh aken marga hayu Luput saking duratmaka Ring yawa bumi lantatu Pupug tekaping sad guna Balik ya dadya sahaya Bagian II: Puja gitarpana puput Pragalba sumawak Ripada...

read more

WARGA SARI

Mugi jwa hyang kasuhun Ledang mangrungu kidunge Saheca ring muda punggung Maweh wasuh pada suci Sadosa malane keli Om ksma sampurna namah Maka panelasing kidung Maran tan katulah carik

read more

PUPUH PUCUNG

Bagian I: Saking tumus Manah tityang mangelungsur Panugrahan amertha Ne marupa tirta suci Sida ngelebur Sarwa letuhe ring jagat Bagian II: Mangda mangguh Sareng sami dirga hayu Sekancaning roga Rarud ndatan gawe weci Jagat wibuh Tan kirangan sandang pangan

read more

PUPUH SEMARANDANA

Bagian I: Sahuwus tityang ngabhakti Wangsuh pada lungsur tityang Masarengan ring bijane Sida ngardi tutug yusa Sarwa roga sinapuhan Pangicalan letah letuh Jagat sami karahajengan Bagian II: Kotaman tirthane suci Pangleburan dasa mala Tan perawat wigenane Ngardi landuh...

read more

PUPUH ADRI REREPEN

Bagian I: Tirta utama saking manerus Paicain kaulane mangkin Ne sandi mapasupati Panyupatan lara agung Salwiring lara kasepuh Hulang muksa maring sunya Letuh hilang hala dudus Katibenin antuk tirta Paican ida bhatara Bagian II: Sampun puput titiyang ngalungsur Nunas...

read more

WARGASARI

Bagian I: Turun tirta saking luhur Ne nyiratang pemangkune Makalangan muncrat mumbul Mapan tirta amertha jati Paican bhatara sami Panglukatan dasamala Mangda sida lebur Malane ring bumi Bagian II: Turun tirta saking luhur Tirta panaca dewatane Wisnu tirta kamandalu...

read more

PUPUH SEMARANDANA

Bagian I: Singgih ratu sang hyang widhi Cingak pangebaktin tityang Tityang damuh hyang bhatara Ayat mengaturang sembah Norotama saranannya Maserana antuk santun Ledang ugi ngampurayang Bagian II: Iratu meraga kasih Asih ring sedaging jagat Mraga surya candra wintang...

read more

WIRAMA MRDHU KOMALA

Bagian I: Ong sreddah ksama ring paduka Pakulun amrih mangasraya Purwaning sira yadnya kahana nikang tri loka kayika Pangabhakti ni wang muda ri sira nton ta sapta timira Hetu widya manah mami sidani wruh swardamani dadi Bagian II: Paramartha rahasyabkita utama tattwa...

read more

PUPUH BHRAMARA

Bagian I: Om om sembah iketunan Dumadak jwa keaksi Munggwingpangebhaktin titiang Dyastu langkung tuna sami Pakirang artha wibhawa Nista solah lawan wuwus Muwuh banget hina budhi Bagian II: Kawenten sredhaning manah Miwah katlebaning hati Kalawan eling tan pegat...

read more

WIRAMA TOTAKA

Bagian I: Caci wimba haneng ghata mesi banyu Ndan asing cuci nirmala mesi wuln Iwa mangkana rakwa kiteng kadadin Ring angembeki yoga kiteng sakala Bagian II: Katemunta mareka sitan katemu Kahidepta mareka sitan kahidep Kawenangta mareka sitan kawenang Paramartha...

read more

WIRAMA MRDHU KOMALA

Bagian I: Ong sembahning anatha tinggalana de tri loka carana Wahya dhyatmika sembahingulun ijong ta tan hana waneh Sang lwir agni sakengatahen kadi minyak sakeng dadi kita Sang saksat metu yan hana wang amuter tutur pinahayu Bagian II: Wyapi wyapaka sarining parama...

read more

WIRAMA CARDDHULA

om puspanjalaning hulun pranata bhakti jong hyang adhi suci swastha sang hyang ananta ritwanira sorning asta widyasana saninddhya paduka nyusup penuhi sarat wyapi sambyapaka padadwaya mahasih anglukati pasyatma ri cakting maya

read more

LILA SUDHA

Bagian I: om sredah ksama ring paduka bhatara manusaning wang maharep bhakti ri sira masedana kayika ksama tan manganaka nging sangkeng lila sudha ring hredaya bhaktining wang muda moga sida sidaning ton iccanta mangana semadi mwang brata tapa kawenang ta ya tan...

read more

WARGASARI

Bagian I: maprabawa ketug lindu sumiyok hujan rajane teja ngadeg lan kawukung senjata pada rumihin panganggone sarwa ngendih sahanane permas rakta galang endih murub luwir mretyu sumilir Bagian II: ring pascima ida turun nagapasa sanjatane saupa carane dumun busanane...

read more

WIRAMA SWANDEWI

Bagian I: prihantemen dharma dumeranang sarat saraga sang sadhu sireka tutana tan artha tan kama pidonya tan yasa ya sakti sang sajana dharma raksasa Bagian II: sakanikang rat kita yan wewenang manut manupadesa prihatah rumaksa ya ksaya nikang papa nahan prayojana...

read more

WIRAMA BASANTA

Bagian I: rwaneka datu winuwus wara bhuda wiswa bhineka rakwa ring apan kena parwonasen mangkang jinatwa kalawan ciwa tatwa tunggal bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa Bagian II: aksobya tattwa sira iswara dewa dibya hyang ratna sambawa sireka bhatara datra...

read more

WIRAMA MANDALON

Bagian I: stuti nira tan nulus sinawuran paramartha ciwa anaku huwus katon abhimatanta temunta kabeh hana pangahugrahangku cadu cacti winimba sara pasupati castra kastu pangaranya nihan wulati Bagian II: wuwusira sanghyang icwara mijil tang apuy ri tangan wawang...

read more

PUPUH PUCUNG

Bagian I: nyadya ingsun angayata jeng hyang tuduh mangaturang sembah tan mangetang siang latri mogi ratu ledang maweh karahajengan Bagian II: tityang jugul pangkah ngaturang kidung wantah makacihna indik titiang jakti bhakti sekar katur ring pucuking cakup karwa...

read more

Bantu Subscribe Channel Youtube Kita:

content protected