Bagian I:

Hana tatwa kala kocap

Maka purwa hyang siwa dangu

Mameng ameng lawan wadu

Ring luhuring pasir reko

Kancit hana tang prahara

Sinwab sinjang hyang giri wadu

Girinata kna kasmaran

Tibang kama kambang hanyut

Bagian II:

Inupapira kamenucap

Dening hyang tri murti iku

Embas rare gelis duhur

Nging tan uning sira kapo

Aji biyang ne ngrupaka

Kaswargan manglurug

Kabeh kasor watek dewa

Tanding yuda pada tan purun

Bagian III:

Kocapan hyang nila kanta

Ring payudan ida tedun

Nging hyang kala sakti tuhu

Lilih sanghyang siwa mangko

Matak waning prayojana

Hyang kala age sumahur

Wit tan wruhing ram arena

Marmanika yan manglurug

Bagian IV:

Sumahur sira bhatara

Makon siyung maran putung

Apan ika ngardi libut

Rama rena tan sida katon

Garjita ida hyang kala

Ginentena punang siyung

Wahu katon tikang yayah

Sang hyang siwa uma ibu

Bagian V:

Puja kalapati muwah

Sadwaja yoga pinutung

Sri catur karo siyung

Ika nagaran sarwa kawon

Pawakaning buta kala

Paraganing sarwa letuh

Ngardi wuteng pajagatan

Pangrubedan isad ripu

Bagian VI:

Yen sampun ika ginenten

Pacendriya pada ngayuh

Isadripu sama nungkul

Apan wus rasa kasor

Tutut ngayuh tan ngarubeda

Marmanika hurip landuh

Ndatan cinedaning sarat

Dening wruhing iwang patut

content protected