WIRAMA WIRAT TEBUSOL

Bagian I: Kadi harsaning taru lata ngelih angayam ayam labuh kapat Sukaning sakendrani dating nrepa suta kadi tambaying hudan Nguniweh tikang sura wadhu dumadak asemi kungnya denira Katering pater padani wrtanira lagi rinengwa rengwaken Bagian II: Risedengniran tama...

read more

PUPUH SINOM

Bagian I: Indik manyuwang kurenan Liu ngabe unduk rimbit Reh sanget ngawe sengkala Yan iwang bahan nindakin Munah turunan padidi Kadat utamane pangguh Mingkin ane madan gamya Ne ngawe letuhing gumi Sang prabu Yogya ida manyisipang Bagian II: Anak ngaba sakit nglahlah...

read more

PUPUH SEMARANDANA

Bagian I: Om ksama hatur mami Ring paduka sang hyang siwa Mwang bhatari dewi uma Rumaga purusa predana Moga paduka bhatara Asung nugraha weh hayu Luput saking duka baya Bagian II: Apan paduka bhatari Rumakasa hala hayuning wang Utpeti stiti pralina Kahanannya ring tri...

read more

Bantu Subscribe Channel Youtube Kita:

content protected