Bagian I: Tuhun umatur panuksma ta sawarga kula Hyang iki Ikang umidep Rna suyasa sihta tan apta sahur Sahurip anut prawrtyadhi nirwrti sudarma kula Kalulut ikang angapus Hyuniki lana prasama Bagian II: Mun ipanitah Tri kona widhi dewa tatandeg eluk Kalinga watang ri...

read more