Tembang Kirang

Bagian I: Sembah pengastuti bhakti Mengastawa ring hyang whidi Manah suci nirmala ngilis Nunggal ring padma hredaya Nemu rasa maganda piwa Rasa tumus winangun ndih dumilah Rupa kembang wijaya kusuma jati Bagian II: Sabda parisuda puji Gemeting adnyana wisik Tegepin...

read more

Pupuh Srombotan

Bagian I: Mogi wastu sadia sudha Paripurna mangarcana sarana bhakti Bhakti maring ida hyang whidi Suci nirmala kaungsi Mapiranti weda sruti Sruti gayatri pangastuti Sembah bakti tiang mangkin Pangstuti yoga pamuji Sadhu mawang anuraga Bagian II: Mangda tumus bhakti...

read more

Pupuh Adri

Bagian I: Om ksama pujaning hulun Yan hati wimuda Pralanggaya sunga pamuji Ripada sanghyang sinuhun Tan pamantra tan pesantun Hina rikaya wak lan manah Nging sredha bhakti panungsung Nugraha ring nis sahaya Wineh salwiring sinandya Bagian II: Tuhun ring wang budhi...

read more

Pupuh Rengganis

Bagian I: Om ksama purwaning gita Maka sedana ngastuti Ri jeng sang amurbeng rat Sang sangkan parani napti Suklat maka mideng suci Durlaba suksma winuwus Welas arseng sarwa bawa Hurip ring sahanam hurip Saking pasu Stawara lan manusa Bagian II: Bhatara mungguwing...

read more

Palugangsa

Om awiganam sembahning nira sraya Apan prasangga angayap Ring pada dwaya hyang agung Sang sinanggeh hyang wisesa Pamurwakaning Bhur Bhwah Shwah Lawan sahing prani Kita nimitang dadi Dewa janna bhuta taru Kapwa wineh hurip Lawan sedananing hurip Sampurna gumelar...

read more

Wargasari

Bagian I: Om ksama swamam pakulun Sadosa tri kayane Manusanira hati jugul Pangkah mangutarang gurit Ripada dwaya hyang luwih Sedanan ingong aneda Sihira hyang kasuhun Moga sida mangun trepti Bagian II: Pengaksama kaluhur Canange asebit sari Apang ica ida nonton Nodya...

read more

Bantu Subscribe Channel Youtube Kita:

content protected