Manik mancur mirah dadu, ratna nilalan widura, mangelencok endih murub, mangasorang tejaning rawi, pateh ring rahina wengi, ring natare makalangan, mateja kaluhune, majelijih manik.

Ingideran sarwa santun, mwang sahananing sekare, sami pada mawangum, semar ganda mrik sumirit, para sutrine menangkil, menyaksinin patoyan, sami ngawe kukus, maduluran bhakti.

content protected