Bagian I: Wimbaga hyang mulangun sasri Sarwa nangsang umarsiki Kilateb roma mayang mekar Karyas sang kayop sadaranggunting Bagian II: Tinarata sinuri Winedang kinenga wangi Wang inidan sing andulwa Wet muwuh hayon peking hyang mami Bagian III: Moga trus suksmagunting...

read more