Bagian I:

Tan ngeh  anamun turida

Salimur tan kasalimur

Prakerti abayeng dangu

Tumuwuh ta dadi wong

Rasa tan dadi ageman

Marmantra misreng kidung

Tan anuting pupuh basa

Pine hewa de sang wiku

Bagian II:

Ndan kaprascita ring gita

Kundang de ya aran ipun

Taruna ring banjar kidul

Kang kumawi catur mangko

Kocapan iku undang deya

Mangulanjar gawen ipun

Kasih asih ineman eman

Kamban kara dening ibu

Bagian III:

Kidung pangundang ring bhuta

Basa lumrah pupuh jerum

Bhuta asih widhi asung

Caru pesajine reko

Genep saha upacara

Manut warna lawan lungguh

Sekul iwak pada bina

Lawan olah-olahan sadulur

Bagian IV:

Pangideran panguripan

Kangin panca putih muluh

Kaja siya barak mungguh

Kauh kuning pitu anggon

Kelod selem urip patpat

Manca warna tengah brumbum

Akutus panguripnya

Bhabutane manut ungguh

Bagian V:

Kangin ring angin magenah

Kaja ring api umungguh

Ring tanahe sane kawuh

Kelod ring toya manongos

Ring embange buta tengah

Malih sane bilang bucu

Anut urip lawan warna

Tongos babhutane karendung

Bagian VI:

Kaja kangin urup kutus

Yan ring warna rupa kwanta

Kelod kanginurip nemnem

Klawu warnanyane kawot

Kelod kawuh warna wilis

Asiki uripnyane tuhu

Kaja kawuh nasak gedang

Tatelu uripnya  tuhu

Bagian VII:

Babhutanyane kinucap

Preta pisaca aran ipun

Bhuta kala dengen rusuh

Ring durgamane manongos

Ring alas tukad segara

Ring pangkung-pangkung kredung

Genep sami siya warna

Kang inundang sida rawuh

Bagian VIII:

Yan sira sampun hwus nadah

Gati prasama mawantun

Ungsi ungwani sowang mantuk

Aja amigna wong

Miwah mamigna yadnya

Asih kumasih satuwuk

Ngawe degdeg jagat raya

Jana pada manggih hayu

content protected