PUPUH JERUM

Bagian I: Hana tatwa kala kocap Maka purwa hyang siwa dangu Mameng ameng lawan wadu Ring luhuring pasir reko Kancit hana tang prahara Sinwab sinjang hyang giri wadu Girinata kna kasmaran Tibang kama kambang hanyut Bagian II: Inupapira kamenucap Dening hyang tri murti...

read more

PUPUH DEMUNG

Bagian I: Tuhu ndatan pasiring Yadin sasoring akasa Riguna widya wicaksana Byakta saraswati surasmi Hyang giri wadu Anupama nurageng rat Sang apatra dyah tantri Tumuli prapta mareking ibu Bagian II: Pina pagina liring amanis Lah marenayu masku Aduh lwir taning rat...

read more

KAWITAN TANTRI

Bagian I: Wuwusan bhupati Ring patalina gantun Subhaga wirya siniwa Kajrihing sang para ratu Salwaning jambu warsadi Prasama hatur kembang tawon Bagian II: Tuhu tan keneng apuy Pratapa sang prabhu Kesyaning rukta sadnyari Sawyakti yan hari wisnu Nityengde ulaping ari...

read more

Bantu Subscribe Channel Youtube Kita:

content protected