Maprebhawa ketug-lindu, sumyok ujan rajane, teja ngadeg lan kauwung, sanjata pada rumihin, panganggene sarwangendih, sahanane permas rakta, galang endih murub, Iwir mrtyu sumilir.

Ring pascima Ida turun, ngapaca sanjatane, saupacarane dumun, bhusana sarwa kuning, katon kadi gunung sari, payase ngrawit tinon, mapenekes gelung, sarwa mas kinandi.

content protected