Bagian I: Bala ugu dina melah manuju tanggal mwang sasih Pan brayut panamaya asigsig adyus akramas Sinalinan wastra petak mamusti madayang batis Sampun puput maprayoga tan aswe ngemasin mati Bagian II: Ikang layon ginosongan istrine tuhu satya Depamayune matingkah...

read more