Bagian I: Om sang tabe sanghyang apti Todya damuh ngluhur bhakti Tumusa sih sudhi esti Entas buntas lwir amolong Lugraha hyang surendra lwih Sinuksma hyangin tahen Tuhu kretartha hyang punggung Pagul pahet tut semerti Bagian II: Om mulya hyang panyarikan Kirtining...

read more