PUPUH PUCUNG

Bagian I: Saking tumus Manah tityang mangelungsur Panugrahan amertha Ne marupa tirta suci Sida ngelebur Sarwa letuhe ring jagat Bagian II: Mangda mangguh Sareng sami dirga hayu Sekancaning roga Rarud ndatan gawe weci Jagat wibuh Tan kirangan sandang pangan

read more

PUPUH SEMARANDANA

Bagian I: Sahuwus tityang ngabhakti Wangsuh pada lungsur tityang Masarengan ring bijane Sida ngardi tutug yusa Sarwa roga sinapuhan Pangicalan letah letuh Jagat sami karahajengan Bagian II: Kotaman tirthane suci Pangleburan dasa mala Tan perawat wigenane Ngardi landuh...

read more

PUPUH ADRI REREPEN

Bagian I: Tirta utama saking manerus Paicain kaulane mangkin Ne sandi mapasupati Panyupatan lara agung Salwiring lara kasepuh Hulang muksa maring sunya Letuh hilang hala dudus Katibenin antuk tirta Paican ida bhatara Bagian II: Sampun puput titiyang ngalungsur Nunas...

read more

WARGASARI

Bagian I: Turun tirta saking luhur Ne nyiratang pemangkune Makalangan muncrat mumbul Mapan tirta amertha jati Paican bhatara sami Panglukatan dasamala Mangda sida lebur Malane ring bumi Bagian II: Turun tirta saking luhur Tirta panaca dewatane Wisnu tirta kamandalu...

read more

Bantu Subscribe Channel Youtube Kita:

content protected