WIRAMA WIRAT TEBUSOL

Bagian I: Kadi harsaning taru lata ngelih angayam ayam labuh kapat Sukaning sakendrani dating nrepa suta kadi tambaying hudan Nguniweh tikang sura wadhu dumadak asemi kungnya denira Katering pater padani wrtanira lagi rinengwa rengwaken Bagian II: Risedengniran tama...

read more

PUPUH SINOM

Bagian I: Indik manyuwang kurenan Liu ngabe unduk rimbit Reh sanget ngawe sengkala Yan iwang bahan nindakin Munah turunan padidi Kadat utamane pangguh Mingkin ane madan gamya Ne ngawe letuhing gumi Sang prabu Yogya ida manyisipang Bagian II: Anak ngaba sakit nglahlah...

read more

PUPUH SEMARANDANA

Bagian I: Om ksama hatur mami Ring paduka sang hyang siwa Mwang bhatari dewi uma Rumaga purusa predana Moga paduka bhatara Asung nugraha weh hayu Luput saking duka baya Bagian II: Apan paduka bhatari Rumakasa hala hayuning wang Utpeti stiti pralina Kahanannya ring tri...

read more

PUPUH DEMUNG SAWIT

Bagian I: Tuhuwatutbhiseka nrepati Sri eswarya dala Dala kusuma putra anglung Eswarya raja laksi Sang kula amenuhi rajya Kwehning bala diwarga Mukya sira kriyan patih Sang niti bandeswarya patra rum Bagian II: Nitya sang ulih-ulih Amrih sutreptining Negara Lan san...

read more

MALAT

Bagian I: Asawur sembah sira panji Sama lungguhing patani Danta nawun mahisa Mangkawa kinen angambil gunting Bagian II: Tumuli agunting tana sari Sampun tineta dera Sang hulun mangke abagus Lingira sri nara nata Bagian III: Mangkana sang ingtong pati Sira jinira...

read more

PUPUH JERUM

Bagian I: Hana tatwa kala kocap Maka purwa hyang siwa dangu Mameng ameng lawan wadu Ring luhuring pasir reko Kancit hana tang prahara Sinwab sinjang hyang giri wadu Girinata kna kasmaran Tibang kama kambang hanyut Bagian II: Inupapira kamenucap Dening hyang tri murti...

read more

PUPUH DEMUNG

Bagian I: Tuhu ndatan pasiring Yadin sasoring akasa Riguna widya wicaksana Byakta saraswati surasmi Hyang giri wadu Anupama nurageng rat Sang apatra dyah tantri Tumuli prapta mareking ibu Bagian II: Pina pagina liring amanis Lah marenayu masku Aduh lwir taning rat...

read more

KAWITAN TANTRI

Bagian I: Wuwusan bhupati Ring patalina gantun Subhaga wirya siniwa Kajrihing sang para ratu Salwaning jambu warsadi Prasama hatur kembang tawon Bagian II: Tuhu tan keneng apuy Pratapa sang prabhu Kesyaning rukta sadnyari Sawyakti yan hari wisnu Nityengde ulaping ari...

read more

PUPUH ADRI

Bagian I: Om ksama pujaning hulun Yan ati wimuda Pralanggya sung pamuji Ripada sanghyang sinuhun Tan pamantra tan pasantun Hina rikaya wak manah Nging sredha bhakti panungsung Nugraha ring nis sahaya Wineh salwirning sinandya Bagian II: Sideng karya sideng kayun Skala...

read more

Bantu Subscribe Channel Youtube Kita:

content protected