Bagian I:

Indik manyuwang kurenan

Liu ngabe unduk rimbit

Reh sanget ngawe sengkala

Yan iwang bahan nindakin

Munah turunan padidi

Kadat utamane pangguh

Mingkin ane madan gamya

Ne ngawe letuhing gumi

Sang prabu

Yogya ida manyisipang

Bagian II:

Anak ngaba sakit nglahlah

Sakit ila minakadi

Salwir sakite rahat

Ne pacing keweh nambanin

Ne keto nyandang kelidin

Apang de ngembahang racun

Turunane dadi rusak

Kawitane pacing sedih

Ngadu sungsut

Pada nemu kasangsaran

Bagian III:

Lontar cumbwana sesana

Pepesang to ngawecanin

Apang seken apang tatas

Ring tingkahe ngambil rabi

Mangda tan pati purugin

Reh agung halane pangguh

Keweh malih mengawitang

Ngumbah pelihe nyumunin

Nyelsel pangguh

Melah yatnain matingkah

Bagian IV:

Sarana byakala punika

Mangda wikan mangertinin

Suksmaning grehasta asrama

Jagra eling darma laki

Luwir undara matali

Janten nika pacing sungsut

Sajroning karya grehasta

Makweh ngwangunang prihati

Mangda kukul

Melah yatnain matingkah

Bagian V:

Malih pategen-tegenan

Abot ringan ne rasanin

Priyuksareng tutup ika

Atukar alaki rabi

Nanging inangen di hati

Nora pasha teges ipun

Tridatu warna ring sampat

Tri pramana tungal dadi

Sabda bayu

Miwah idepe melampah

Bagian VI:

Sewos medagang-dagangan

Guna kayane mesari

Tikare metampak dara

Rahayu sida kapanggih

Ngamijilang putra – putri

Suguna laksana ipun

Pitindih ring kadang mitra

Anresangsya welas asih

Krama liyu

Ngemanggehang sastra gama

content protected