Pangaksamane kaluhur, manunas waranugrahane, manawi kirangne katur, agung sinampura ugi, canange asebit sari, apang ica Ida nonton, nodya saking luhur, mamuputang sami.

Turun tirta saking luhur, Pamangkune manyiratang, mangelencok muncrat mumbul, mapan tirta merta jati, paican Bhatara sami, panyupatan / pangelukatan dasa mala, sami / apang pada lebur, malane ring bhumi / jagat.

content protected