Purwakaning Angripta Rum, Ning wana ukir, kahadang labuh kartika, panedenging sari, angayom tangguli ketur, angring-ring jangga mure.

Sukania harja winangun, winarna sari rumruning puspa, prijaka ingoling tangi, sampuning riris sumarwup, umungguing srengganing rejeng.

content protected