Sampun Ida maraga putus, raris munggah kegedonge, gedong ratna saking luhur, Hyang Wicwa-karma makardi, makori emas mangrawit, mangocara Windu-sara, sasocane mancur, sarwa imirah manik.

Telagane maisi tunjung, wetara suranadine, papetete saking luhur, punika wantah pinuji, tunjunge masari kuning, mapalawa mas matatah, gandaya mangalup, sekar solas warni.

content protected