Sanjata bajrane dumun, babaktan/bebaktian Widyadarane, pajeng robrob umbul-umbule, bhusanane sarwa putih raris tumurun ring bhumi, mapangawin danda kawot, ring daksina tedun, bang bhusanane ngendih.

Pangastune / pangastuti kaluhur, angregepang radanane, ne ring purwa puji dumun, ring daksina ne kaasti, pascima sareng astuti, ring uthara karedana, mantuk madyeng bhayu, mayoga nganjali.

content protected