Bagian I:

Om awignam manggala

Pralanggya ngayap pakulun

Sang sinanggah hyang sinuhun

Kahulane bhakti nyokor

Mugi ledang singgih bhatara

Manyapsap dosaning hulun

Metu saking tri kaya

Tan ketaman baya kewuh

Bagian II:

Aksi haturan kahula

Asep menyan majegau

Bhaktin kahulane tan long

Aneda wara amertha

Ring bukpada hyang sinuhun

Ngawisesa tri buwana

Utpeti stiti pralina iku

content protected