Ring uthara Ida turun, sami krsna bhusanane, sanjata cakrane dumun, maduluran hujan angin, kelepe pada maganti, tatit kilape macanda, anduse mangelinus, Iwir mubu ring langit.

Blengbong lan ucur-ucur, peteng dedet kang limute, maring tengah Ida turun, malinggih ring candi manik, sanjata padma sinandi, bhusanane macan warna, mapan sampun puput, pangideran gumi.

content protected