Bagian I:

Ledang hyang munggah ngaluhur

Lungguh ri swasthana mule

Lanang tengen kiwa wadhu

Nyade matur ayah ngiring

Ribuk pada hyang pramesti

Ista hyang guru ri madya

Madhihyang manyantun

Santana tleb bhakti

Bagian II:

Tumusa sweca pukulun

Lana nuntun swakulane

Namu manggih margi hayu

Yan galang apadang suci

Cumpu selwan sih kumasih

Sidha mukti lwih amrta

Swadharma yan eling

Bagian III:

Lungsur pinunase langkung

Kunang punya yadnya ringed

Dudon stawa sopawantun

Pitra puja yadnya rnasih

Swecan hyang tan patanggwa

Weh sampuran agung

Jwa ngwang gitanggurit

content protected